poniedziałek, 20 listopada 2017 Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Słowo na dziś

J 17, 11b-19 Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata

poniedziałek, 20 listopada 2017Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej: Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 61, 1-3a Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim lub Hbr 10, 32-36 Wiara podtrzymuje wytrwałość

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili.
Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Będę na wieki sławił łaski Pana.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

Będę na wieki sławił łaski Pana.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.

Będę na wieki sławił łaski Pana.

Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia”».

Będę na wieki sławił łaski Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 19

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 17, 11b-19 Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 19.11.2017

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.11. 2017


     XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                          19.11. 2017

 

W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.oo spotkanie Akcji Katolickiej.

 We wtorek na Mszy św. o godz. 18.00 modlimy sie w intencji Pana Organisty i Chórzytsów z racji wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki kościelnej.

W sobotę I i II katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz. 16.oo. III i IV  katecheza 2 grudnia.

Chrzest o godz. 12.oo w uroczystość Bożego Narodzenia i 7 stycznia 2018 r. w Święto Chrztu Pana Jezusa.

W następną niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla. To ostatnia niedziela roku kościelnego.

  • Spotkanie z Zelatorkami i Zelatorami po Mszy św. o godz. 9.oo.
  • Odpust Chrystusa Króla w Jedlance. Suma odpustowa o godz. 12.oo.

W dniu 19 listopada br. obchodziliśmy I Światowy dzień ubogich ogłoszony przez Papieża Franciszka, Ksiądz Biskup prosi o aktywne włączenie się w akcję ,,DIECEZJA DLA UBOGICH” której celem jest zebranie artykułów żywnościowych z długim terminem ważności (mąkę, cukier, płatki kukurydziane, kawę, herbatę, ryż, kaszę, makaron, margarynę, olej, słodycze, konserwy) oraz środki czystości (mydło, proszek do prania, preparaty do czyszczenia) które będą mogły zasilić parafialny punkt Caritas.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie 29 listopada o godz. 18.oo.

W czwartek 30 listopada po Mszy św. o godz. 18.oo czuwanie na zakończennie Różańca wypominkowego. 

Przez cały listopad Różaniec wspominkowy o godz. 17.15.

 W gablocie znajdziemy wykaz kiedy i z jakich ulic i bloków będziemy polecać modlitwie naszych zmarłych.

Spowiedź w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

Do nabycia kolejny numer „Echa Katolickiego” . Zachęcamy do niedzielnej lektury.

Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii w każdą sobotę o godz. 18.30.

Wszystkie ogłoszenia w gablocie i na stronie internetowej parafii.

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Film z uroczystości jubileuszowych 25-lecia parafii

Niniejszy film dokumentuje obchody jubileuszowe, jakie odbyły się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. W pierwszym dniu odprawiono uroczystą sumę odpustową pod przewodnictwem Jego Ekscelencjii księdza biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Diecezji radomskiej, pochodzącego z parafii św. Brata Alb...

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Zmiany wśród duchowieństwa w naszej parafii

Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej, jakie zajdą od 1 lipca br. Oto zmiany, które dotyczą naszej parafii: Ks. mgr Łukasz KAŁASKA został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i mianowany wik...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971