czwartek, 21 września 2017 Wspomnienie św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Słowo na dziś

Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza

czwartek, 21 września 2017Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Święto

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 4, 1-7. 11-13 Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 17.09.2017

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09 2017


Dziś: Dzień Środków Społecznego Przekazu.

  • Uroczystość odpustowa w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Suma odpustowa o godz. 13.00.

Kolejna rocznica napaści ZSSR na Polskę. Uroczystości i Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny oo w kościele na cmentarzu św. Rocha o godz. 17.

 

W poniedziałek Święto Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców na Msze św. o godz. 18.oo. Kandydaci do bierzmowania złożą deklaracje i prośby o udzielenia sakramentu bierzmowania podczas Mszy św.

 

W czwartek Msza św. o uzdrowienie o godz. 18.oo. Serdecznie zapraszamy.

 

W następną niedzielę:

  • po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z Zelatorkami i
  • Chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 12.oo.

W tym tygodniu spisywanie aktów chrztu.  Potrzebne dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie od rodziców chrzestnych;
- potwierdzenie o uczestnictwie w katechezach dla rodziców i chrzestnych.

 

Powstaje nowe Kółko Różańcowe kobiet pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Zapisy w  zakrystii. Zapraszamy.

 

Spowiedź w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

 

Do nabycia kolejny numer „Echa Katolickiego” . Zachęcamy do niedzielnej lektury.

 

Konferencje przedmałżeńskie w parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie

w soboty o godz. 18.3o

 

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 1 października br. odbędzie się po raz VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: Bóg siłą mężczyzny. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w  Martyrium Pratulińskim.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków z ich wnukami. Zapraszam różnego rodzaju wspólnoty, ruchy i organizacje zrzeszające mężczyzn. Wszystkich Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.

Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego – będą czasem łaski i umocnieniem sił do godnego wypełniania swojego powołania w rodzinie, w Kościele i społeczeństwie.

Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogosławię. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

konkurs

"Święty Brat Albert uczy nas..."


Z okazji jubileuszu naszej parafii, serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w miejskim, międzyszkolnym konkursie plastycznym, wiedzy i literackim "Święty Brat Albert uczy nas".

Prace dzieci, młodzieży i dorosłych z I etapu przyjmujemy do 10 maja 2017 r.

więcej informacji wyniki konkursu
konkurs-plakat

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Film z uroczystości jubileuszowych 25-lecia parafii

Niniejszy film dokumentuje obchody jubileuszowe, jakie odbyły się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. W pierwszym dniu odprawiono uroczystą sumę odpustową pod przewodnictwem Jego Ekscelencjii księdza biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Diecezji radomskiej, pochodzącego z parafii św. Brata Alb...

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Zmiany wśród duchowieństwa w naszej parafii

Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej, jakie zajdą od 1 lipca br. Oto zmiany, które dotyczą naszej parafii: Ks. mgr Łukasz KAŁASKA został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i mianowany wik...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971